TOP NẠP THẺ

   Sự Kiện đua TOP Nạp Thẻ Tháng 1/2021 NHẬN QUÀ KHỦNG tại SHOPJINDZ.COM

• TOP 1 : Nhận Được 10,000 Kim Cương Và 10 Code Vũ Khí Vĩnh Viễn


 • TOP 2 : Nhận Được 5000 Kim Cương Và 5 Code Vũ Khí Vĩnh Viễn


 • TOP 3 : Nhận 3000 Kim Cương Và 1 Code Vũ Khí Vĩnh Viễn


 • TOP 4 - TOP 10 :Nhận 1000 Kim Cương